Clock

Kedy začať s alergénovou imunoterapiou?

Pacienti s alergiou na pele začínajú liečbu pred peľovou sezónou. Pacienti s alergiou na roztoče, domáce zvieratá alebo plesne môžu začať s liečbou kedykoľvek počas roka. S liečbou môžu začať aj deti od 5 rokov veku. V tehotenstve sa alergénová imunoterapia nezačína.

Ako funguje alergénová imunoterapia

Včasné začatie liečby

a pravidelnosť užívania sú kľúčom k úspechu

Mobilná Aplikácia AlergoStop

Dôležité faktory pri alergénovej imunoterapii

Dodržujte predpísané dávkovanie a nevynechávajte bezdôvodne dávku.

Včas si zaistite u svojho lekára nový predpis, aby sa vám lieky neminuli a nemuseli ste ich užívanie prerušiť.

Liek užívajte pravidelne a po celý čas určený lekárom.

Ak predsa len prerušíte liečbu, poraďte sa so svojím lekárom na ďalšom postupe, aby nedošlo k strate doposiaľ získaných pozitívnych účinkov liečby.

Pri alergénovej imunoterapii sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky. Informujte sa o možných rizikách liečby u svojho alergiológa.

Referencie:
1. Pawankar R, et al. (Eds). WAO White Book on Allergy 2013 Update. Available at: http://www.worldallergy.org/definingthespecialty/white_book.php. Last accessed 24 January 2019

CZ-GEN-EDU-0121-exp0122